Vroeger en nu

1955 – Koning Albertstraat ter hoogte van Noordveld
Winkel van Prosper Op de Weert
Zaal Valentino
Café Stad Antwerpen

We bevinden ons op de Koning Albertstraat ter hoogte van de Galgenstraat (nu Noordveld). De fotograaf staat met zijn rug naar de brug gekeerd. De hele straat ligt nog in kasseien en de straatverlichting overspant de volledige straat.

Aan beide kanten zijn er voetpaden, een fietspad is er enkel aan de linkerkant, te gebruiken in de beide richtingen. De elektriciteit ligt bovengronds. Aan de linkerkant zijn er vele lage, oude huizen.

De fotograaf heeft zich op de tramsporen gewaagd. Het verbodsbord drukt uit dat parkeren op de tramsporen verboden is, hoewel dit toch genuanceerd wordt in de tekst bovenaan: “meer dan vijf minuten”. De tram kan in 1955 nog wel vijf minuten opgehouden worden.

Centraal wordt de aandacht getrokken door de luifel van de winkel van Prosper Op de Weert. Je kan er conserven van L’Abelle en sigaretten van Ciprico kopen evenals “Het Laatste Nieuws”. Een vrouw en haar dochtertje gaan de winkel binnen.

Even verder bevindt zich de danszaal Valentino. Hier schenken ze Supra bier. Nog wat verder, een tweede luifel die van café ‘Stad Antwerpen’ met reclame voor Maes Pils.

Helemaal in de verte tegen de zijmuur is er een reclamebord voor sigaretten: het reclamemodel van Tigra spiedt de Koning Albertstraat op.

Rechts het notarishuis … Een postbus… Een man op een scooter, een vrachtwagen…


2005 – Koning Alberstraat ter hoogte van Noordveld

Wagens domineren het beeld, en niets herinnert er aan dat hier ooit een tram passeerde. Maar toch is de straat duidelijker smaller, de kasseien zijn vervangen door asfalt, er zijn fiets- en voetpaden aan beide kanten, voorzichtig is ’groen’ geïntroduceerd in het straatbeeld.

Er zijn geen kabels meer zichtbaar, de elektriciteit is ondergronds gegaan. De straatverlichting overspant de volledige straat niet meer, maar is vervangen door metalen lantarens die op de huizen zijn vastgemaakt.

In 1955 verbood men van langer dan 5 minuten te parkeren, nu heeft de stilstaande wagen zijn eigen stek gekregen.

De winkel van Prosper is weg. Ook de danszaal bestaat niet meer, maar de rode letters in een boog bovenaan de gevel getuigen nog steeds van het vertier en plezier van weleer. Waar ooit café Antwerpen was, vond de horeca nog vele decennia zijn plaats, op de foto uit 2005 is dat nog steeds het geval. Ondertussen (2023) is het ook een woonhuis geworden.

Reclame voor roken is ondertussen uit den boze. Geen reclame voor Tigra meer, op de gevel kan men echter nog steeds zien dat er een reclamepaneel gehangen heeft.

De lage gebouwen aan de linkerkant zijn verdwenen. Het notarishuis rechts is nog steeds herkenbaar gebleven, hoewel het ook een nieuw leven is begonnen.