Lid worden

Hoe lid worden van onze heemkundige kring

Het lidmaatschap is voor het werkjaar 2023 vastgelegd op € 15,00
Hiervoor krijgt u telkens 4 tijdschriften (volledig in kleur) in de bus,
vol met wetenswaardigheden, Walemse geschiedenis en verhalen,
en wie weet, misschien ook wel uw eigen familiegeschiedenis.

U hebt ook de mogelijkheid om erelid te worden. 
De kostprijs voor een erelid is € 30,00 per werkjaar.
Indien gewenst ontvangt u dan 2 tijdschriften per uitgave.

Er is dus slechts 1 stap nodig om lid of erelid te worden :
Stort € 15,00 (lid) of € 30,00 (erelid) 
op ons rekening nr :  BE23  7512 0773 0691
Vermeld  uw naam , en indien het adres op de overschrijving verschillend is van het leveringsadres, gelieve dan ook het leveringsadres te vermelden.
Alvast bedankt voor uw steun !